Fém nanorészecskék és hiszton-deacetiláz inhibitorok tumorellenes hatásának vizsgálata [thesis]

Nóra Igaz
Ac-Lys Acetilált lizin AgNP Ezüst nanorészecske Akt Szerin-treonin kináz AKT vagy protein kináz B ANOVA Variancia analízis (analysis of variance) APL Akut promielocitás leukémia AP1 Aktivátor protein 1, c-Jun és c-Fos fehérjék komplexe ATM Szerin-treonin protein kináz fehérje (ataxia telangiectasia mutated) ATP Adenozin-trifoszfát ATR ATM és Rad3 proteinekből álló fehérje komplex (ATM-Rad3-related) AuNP Arany nanorészecske Bax Pro-apoptotikus fehérje, Bcl-2-asszociált-x fehérje Bcl-2
more » ... tikus fehérje (B-cell lymphoma 2) Bcl-x Apoptózis regulátor fehérje bFGF Alap fibroblaszt növekedési faktor (basic fibroblast growth factor) BRCA1/2 Tumorszupresszor (Breast cancer gene 1/2) BSA Borjú szérum albumin CAF Tumor-asszociált fibroblaszt (Cancer-associated fibroblast) CAT Kataláz (catalase) CBP Hiszton acetiltranszferáz CBP (CREB (cAMP response element-binding protein)-binding protein) CI Kombinációs index (Combinational index) c-Jun Proto-onkogén transzkripciós faktor, az AP-1 komplexet formálja a c-Fos fehérjével CTCL Cutan T-sejtes limfóma (cutaneous T-cell lymphoma) DCFDA 2-7-dikloro-fluoreszcein-diacetát
doi:10.14232/phd.10766 fatcat:3gzewllpwzherld44oqhcmbsxm