Ô nhiễm không khí có thể tăng rủi ro về sức khỏe do COVID-19 gây ra [post]

Nhat Chi Mai
2022 unpublished
Ngày càng nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra mối liên hệ giữa hệ thống miễn dịch bị suy yếu do ô nhiễm không khí với mối đe doạ ngày càng lớn từ COVID-19.
doi:10.31219/osf.io/8awby fatcat:xlbxrnsypvcdldel3yfeqz73em