"Dansk nazismes største sejr"

John T. Lauridsen
2008 Sønderjydske Årbøger  
I juni 1940 var der vedvarende rygter om, at det tyske mindretal assisteret af besaettelsesmagten ved et kup ville gennemføre en graenserevision. Den angivelige kupplan kom også Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti (DNSAP) og dets fører Frits Clausen for øre. Han greb da ind og fik ved henvendelser til de rette tyske forbindelser forpurret kuppet. Sådan lyder i hvert fald i al korthed den version, som DNSAP og Frits Clausen siden holdt fast ved. Laenge efter Frits Clausens død er der
more » ... levet holdt liv i denne opfat¬ telse. I denne artikel skal det meget spegede spil om, hvad der foregik, søges udredt. Det er ikke så ligetil, da mange forskellige interesser og hensyn for de involverede stod på spil. Men at Frits Clausen reddede graensen, må henfø¬ res til myternes verden. En myte skabes »DNSAP var en højt patriotisk forening. Intet andet.« Knud Nordentoft 10. februar 1951.1 I de erindringer, Frits Clausen skrev i Vestre Faengsel i 1947, fylder de eksplicitte og implicitte »ofre«, han havde måttet bringe for dansk¬ heden, mere end hans politiske sejre. Der var ofre i alle varianter: insinuationer, forhånelser, latterliggørelser, provokationer og kraen¬ kende beskyldninger. Til sejrene regnede han, at han havde daemmet op for det tyske mindretals fremmarch i Sønderjylland i 1930'erne.2 Men den største sejr var dog efter hans egen opfattelse, at han i juni 1940 fik forpurret det tyske mindretals angivelige planer om i ledtog med repraesentanter for besaettelsesmagten at få gennemført en revi¬ sion af den dansk-tyske graense. Graensen var for enhver nazist ét af de vigtigste politiske anliggen¬ der. Graensen dannede skellet til andre folkeslag, og i nazistisk sprog¬ brug blev den derfor ofte betegnet folkegraensen. Kampen for bevarel¬ sen af en graense eller vinde nyt land stod på alle europaeiske naziste¬ rs dagsorden. Det var helligbrøde at opgive faedrene jord, mens det var store ofre vaerd at udvide det livsrum, der stod til folkestammens rådighed. Danske nazister af alle afskygninger stod således bag den
doi:10.7146/soenderjydskeaarboeger.v120i1.81363 fatcat:2kz2tjd2vvfaxjgq4ado57mnxe