CORRELATION BETWEEN EFFICIENCY OF VANILLIN AROMA MICRO-ENCAPSULATION AND PHYSICAL PROPERTIES OF POWDERS OBTAINED
ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY EFEKTYWNOŚCIĄ MIKROKAPSUŁKOWANIA AROMATU WANILINOWEGO I WŁAŚCIWOŚCIAMI FIZYCZNYMI UZYSKANYCH PROSZKÓW

Emilia Janiszewska, Monika Arciszewska, Dorota Witrowa-Rajchert
2013 Zywnosc Nauka Technologia Jakosc/Food Science Technology Quality  
doi:10.15193/zntj/2013/88/174-186 fatcat:lxwy2g3qfrcw7dib5uqhglgcpm