DETERMINATION OF THE OPTIMUM TRIM ANGLE OF PLANING HULLS FOR MINIMUM DRAG USING SAVITSKY METHOD

Enes SANCAK, Ferdi ÇAKICI
2021 Gemi ve Deniz Teknolojisi  
Bu çalışmada, kayıcı bir teknenin toplam direncinin minimizasyon problemi geniş bir Froude sayısı aralığı için incelenmiştir. Optimum boy-en oranı ve dolayısıyla teknenin dinamik trim açılarını hesaplamak için Savitsky yönteminden yararlanılmıştır. İlk olarak, Savitsky yöntemi ile tekneye ait boy-en oranları, dinamik trim açıları ve toplam dirençler hesaplanmıştır. Daha sonra, her bir tekne hızı için boy-en oranları kademeli olarak değiştirilerek minimum direnç kuvvetleri ve dolayısıyla dinamik
more » ... trim açıları hesaplanmıştır. Ardından, optimum trim açılarını bulmak için gereken trim momentleri hesaplanmıştır. Bütün hesaplamalar, Python programı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar, trim tab kullanımının toplam direnci takriben 20% oranına kadar düşürebileceğini göstermektedir. Minimum direnç için elde edilen trim tab açıları şekillerle ve tablolarla gösterilmiştir.
doi:10.54926/gdt.951371 fatcat:nkb5h5yegzg7xhynsgizvevhlu