SUPPLERERMATIC PICTURE OF EXTREMIBLE BLOOD IN THE EARLY THREE-MONTH OF DOOPLER IMAGE OF EXTRA-EMBRYONIC BLOOD FLOW AT THE EARLY GESTATION TRIMESTER AGAINST THE GROUND OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE FEMALE REPRODUCTIVE ORGANS

A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi
2018 Clinical anatomy and operative surgery  
Резюме. Одним із основних ускладнень під час раннього ембріогенезу і плацентації є плацентарна дисфункція. Під впливом різноманітних факторів, а саме інфекційних, які залежно від біологічної специфіки негативно впливають на статеві клітини батьків, розвиток зародка, формування трофобласту і плаценти, що, у свою чергу, призводить до порушення функції плацентарного комплексу та гестаційних ускладнень під час вагітності. Завдяки розширенню діагностичних можливостей для виявлення порушень функції
more » ... порушень функції плаценти, а також у зв'язку з появою нових даних про механізми регуляції кровообігу в плаценті для оцінки функціонального стану фето-плацентарного комплексу (ФПК) на етапі формування первинної плацентарної дисфункції на фоні запальних захворювань ЖСО нами визначено доплерометричну картину особливостей кровотоку (яєчникова артерія, міжворсинчастий простір) у жінок основної та контрольної груп. Згідно з поставленою метою проведено ультразвукове дослідження 67 жінкам в 6-7 та 12-14 тижнів гестації. До основної групи зараховано 37 жінок з ознаками запальних захворювань жіночих статевих органів, до контрольної групи залучено 30 жінок, практично здорових. Отримання нових даних про механізми регуляції кровообігу в яєчниковій артерії та міжворсинчастому просторі на етапі формування плацентарного комплексу при фізіологічній і ускладненій вагітності допоможе доповнити питання патогенезу розвитку та профілактики плацентарної дисфункції. Ключові слова: плацентарна дисфункція; кровотік; яєчникова артерія; міжворсинчастий простір; запальні захворювання жіночих статевих органів; індекс васкуляризації; індекс кровотоку.
doi:10.24061/1727-0847.17.1.2018.2 fatcat:nvnz26jnwrgcvfjhw6d4pzexgm