TÉLEN IS ZÖLDELLŐ GEOFITON NÖVÉNYEK DÍSZÉRTÉK VIZSGÁLATA ASSESSMENT OF THE ORNAMELNTAL VALUE OF WINTERGREEN GEOPHYTES

Ágoston János, Agrártudományi Tanszék, Kertészeti És, Vidékfejlesztési Kar, János Neumann, Egyetem
2017 Gradus   unpublished
Kulcsszavak: Arum Cyclamen Asarum télizöld geofiton Keywords: Arum Cyclamen Asarum wintergreen geophyte Article history: Beérkezett: 2017. október 9. Átdolgozva: 2017. október 18. Elfogadva: 2017. október 30. Összefoglalás A kísérletben Arum, Asarum és Cyclamen taxonok díszértékét vizsgáltam két egymást követő évben, Püspökladányban, enyhén lúgos kémhatású agyagos vályog talajon. A méréseket hetente végeztem. A kísérlet alapján elmondható, hogy az összes vizsgált taxon télen is díszített
more » ... el. A növényeken 36-52 héten keresztül volt lomb. A Cyclamen hederifolium fajták augusztus közepétől 10 héten át virágoztak, míg a Cyclamen coum fajták január elejétől 14 héten át nyíltak. Ezen fajok lombdísze 43 héten keresztül tartott. Abstract In the trial I was assessing the ornamental value of Arum, Asarum and Cyclamen species and cultivars. The trial was carried out in 2 consecutive years in Püspökladány, on a slilghtly basic clay-loam soil. Assessments were carried out on a weekly basis As a result one can conclude that all taxa in the trial were wintergreen. The foliage were present from 36 to 52 weeks. Cyclamen hederifolium and it's cultivars were flowering from mid-August for 10 weeks, while Cyclamen coum and it's cultivars were flowering from early-January for 14 weeks. These plants had ornamental foliage for 43 weeks. 1 Bevezetés Hagymás növénynek azokat a növényeket értjük, melyek hagyma, gumó, hagymagumó, rizóma, koloncos gyökér, karógyökér, tarack, álhagymagumó (pszeudobulbusz) kitartóképletek valamelyikével [4] vagy az ezek közti valamilyen átmeneti formával rendelkeznek. Mindezen növényeket RAUNKIAE [15] geofitonoknak nevezte el. UJVÁROSI MIKLÓS a geofitonokat magyarul talajban telelő évelőknek [20] hívta. A geofiton növények a fent említett kitartó képletek valamelyikét fejlesztik, ami segíti őket a kedvezőtlen körülmények túlélésében, mint például a tél, vagy az aszály. Ezek a szervek változatos alakúak lehetnek, mindegyik a szár vagy levél egy speciális módosulása [9]. Felhasználhatóságuk rendkívül széleskörű, meghajtatva vágott virágként, vagy cserepes dísznövényként értékesíthetőek [5]. Nyugalmi állapotban színes képpel csomagolva vagy lédig találkozhatunk velük barkács-áruházakban, hipermarketekben, vagy az Amszterdami Virághagyma Piacon. Kertépítészetileg parkokban, kényári (pl. árvácska) és évelő növényekkel kerülhetnek vegyes összeültetésbe [5][18], sziklakertekben [5][8], fák alatt, vagy gyepben [5][7][8][16][17][18], * Kapcsolattartó szerző
fatcat:d5q6sgncmjdabpaaecb3vmxe7m