Significance of the personality features in the illness adaptation process in patients with inflammatory bowel disease
Artykuł oryginlny Znaczenie cech osobowości w procesie adaptacji do choroby u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit

Beata Lickiewicz, Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Jakub Lickiewicz, Piotr Rozpondek, Tomasz Mach
2010 Gastroenterology Review  
Słowa kluczowe: cechy osobowości, temperament, akceptacja, nieswoiste zapalenie jelit.
doi:10.5114/pg.2010.14141 fatcat:wbwau3audrgwxdkd66ol2f2kn4