Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Suriyeli Mültecilerin Dayanıklılığını Geliştirme Stratejileri

Zelal Başak Kızılkan
2018 Mukaddime  
Öz: Suriyeli sığınmacıların zorluklar ve şoklar karşında dayanma, direnme ve toparlanıp eski haline gelme potansiyelleri olarak tanımlanan "dayanıklılığının" ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi, Suriyeli mültecilerin toplumsal, siyasi ve kültürel entegrasyonuna önemli bir katkı sunmaktadır. Makalenin temel amacı Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerin "dayanıklılık" kapasitesini güçlendirmeye yönelik politikalarının ve araçlarının neler olduğu ve söz konusu araçların
more » ... iklerini tespit etmektir. Makale Türkiye ve AB'nin Türkiye'deki Suriye toplumunun dayanıklılığını artırmaya ne ölçüde ve nasıl katkı sunduğunu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Abstract: The international actors in the field of humanitarian assistance and development-cooperation have more and more referred to the notion of resilience. Resilience is the capacity or the potential of individuals, communities or states to cope with and to recover from external and internal shocks. The EU and Turkey, hosting high numbers of Syrian refuges, has been attempting to enhance resilience potential of the Syrian refuges. Instead of focusing just on the basic needs and vulnerability, the empowerment of Syrian refuges at the individual; household and community level is important, so that they have their own resources for struggle. On this basis, the main objective of this paper is to explore to what extent and how the EU and Turkey have contributed to the resilience building of Syrian refuges in Turkey. This paper will firstly focus on Turkish legal framework for the protection of refuges, secondly resilience building strategies of Turkey and the EU and lastly the challenges and opportunities for building resilience.
doi:10.19059/mukaddime.455169 fatcat:zbrpn5bvrnezhelfl7t2aw3jwa