Μαρμάρινη εικόνα δεόμενης Παναγίας άλλοτε στο Βυζαντινό Μουσείο

Μυρτάλη ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
1995 Deltion of the Christian Archaeological Society  
doi:10.12681/dchae.1138 fatcat:w5l7z7sm7zhxfanhmvlvmreqsi