Gintautas Sliesoriūnas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija (1588–1733 metais), Lietuvos istorijos instituto leidykla, Vilnius 2015, Lietuvos istorija, t. VI, 648 stron

Elżbieta Bagińska
2016 Studia Podlaskie  
ELŻBIETA BAGIŃSKA Gintautas Sliesoriūnas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija (1588-1733 metais), Lietuvos istorijos instituto leidykla, Vilnius 2015, Lietuvos istorija, t. VI, 648 stron Polski czytelnik przyzwyczaił się już do tego, że co pewien czas otrzymuje kolejną wielotomową historię dziejów państwa polskiego, dość wspomnieć wydanie krakowskie, poznańskie, czy wcześniejszą historię pod redakcją Tadeusza Manteuffla. Można dyskutować nad sensem wydawania dzieł wielotomowych
more » ... elotomowych tyczących historii danego państwa mając świadomość, że w momencie publikacji wiele ustaleń jest już nieaktualnych. Z drugiej strony, poszczególne tomy, najczęściej pióra historyków wybitnych, dają kompendium wiedzy, po które sięgają nie tylko profesjonalni historycy, ale też studenci (oby tylko chcieli!), czy miłośnicy historii dziejów ojczystych. W początkach trzeciego tysiąclecia potrzebę stworzenia kompendium dziejów Litwy dostrzegli też historycy z wileńskiego Lietuvos istorijos institutas. Pieczy nad całością podjęła się prof. Jūratė Kiaupienė. Pierwszy tom ukazała się w 2005 roku, a w sumie wyszło dotąd jedenaście tomów: t.
doi:10.15290/sp.2016.24.15 fatcat:tfnmii376ffddnemzzpttsburq