A new algorithm of migration velocity computation and testing in a complex geological area
en

Andrii P. Tyshchenko, Pavlo M. Kuzmenko, Serhiy A. Vyzva, Stanislav O. Sklyarov, Tetiana M. Kuzmenko
2016 Nafta - gaz : miesiecznik poswiecony nauce i technice w przemysle  
A new algorithm of migration velocity computation and testing in a complex geological area This paper is devoted to the investigation of 3D seismic imaging experience in complex geological conditions of the Kerch shelf of the Black Sea. Special attention is paid to the new author's algorithm for migration velocity computation. The main problems of migration velocities computation are described. The signal "time stretching" is absent, which is present after a manual analysis. The implemented
more » ... rithm for migration velocity analysis and computation is both independent from subjective human factor and fast. The optimal fast migration algorithm for seismic data of the complex geological area in the Ukrainian part of the Black Sea is the Kirchhoff algorithm. Its efficiency with real results demonstration is shown. Aim of work: Create a special technique for migration velocity computation with respect to the Kerch shelf. Approve the velocity in optimal fast migration algorithm for seismic data in complex geological conditions. New aspects covered: Author's algorithm for Migration Velocity computation is developed. The migration velocity is approved in optimal fast imaging algorithm for seismic data in complex geological conditions. Nowy algorytm obliczeń prędkości propagacji i badania w złożonym obszarze geologicznym Ten artykuł jest poświęcony badaniom w zakresie obrazowania sejsmicznego 3D w złożonych warunkach geologicznych szelfu krymskiego (okolice Kerczu) nad Morzem Czarnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowego autorskiego algorytmu obliczania prędkości propagacji. Opisano główne problemy w związku z obliczeniami prędkości propagacji. Sygnał time stretching (zmiana czasu trwania) jest nieobecny, lecz pojawia się po analizie manualnej. Wprowadzony algorytm do analizy prędkości propagacji i obliczeń jest niezależny od subiektywnego czynnika ludzkiego i szybki. Optymalnym algorytmem dla propagacji fal o dużej prędkości i danych sejsmicznych obejmujących geologiczny obszar w ukraińskiej części Morza Czarnego jest algorytm Kirchhoffa. Badania wykazały wysoki stopień skuteczności tego algorytmu. Cel pracy: Wypracować specjalną technikę obliczania prędkości propagacji w odniesieniu do szelfu krymskiego (okolice Kerczu). Przyjęto prędkość w algorytmie optymalnie szybkiej propagacji fal dla danych sejsmicznych w złożonych warunkach geologicznych. Innowacja: Opracowano autorski algorytm dla obliczeń prędkości propagacji fal. Przyjęto prędkość propagacji w algorytmie optymalnie szybkiego obrazowania dla danych sejsmicznych w złożonych warunkach geologicznych. Słowa kluczowe: przetwarzanie sejsmiczne, prędkość propagacji, analiza prędkości, szelf krymski, obszar Kaukazu.
doi:10.18668/ng.2016.03.02 fatcat:lzyukdv4nrawneekoyl6o6fc5y