Influence of Poly (Ethylene Glycol) on the Characteristics of γ Radiation-Crosslinked Poly (Vinyl Pyrrolidone)-Low Molecular Weight Chitosan Network Hydrogels

Maznah Mahmud, Rusli Daik, Zainah Adam
2018 Sains Malaysiana  
PEG at compositions of 10, 15 and 20 g were added into the initial formulation of hydrogel L, which was composed of 6 g low molecular weight chitosan (LMC) and 14 g poly (vinyl pyrrolidone) in 100 g of 2% lactic acid. The mixtures were moulded and exposed to γ radiation at 7 kGy. The hydrogels obtained were characterized in term of gel fraction, swelling property, syneresis effect, FTIR, XRD and cross section morphology. The results indicated PEG reduces almost 27% crosslinking density of the
more » ... ng density of the LMC-PVP hydrogel yet increased hydrogel's water holding capacity from 450% and 480% to 750% and 650% in phosphate buffer solution (PBS) at pH5.5 and pH7.0, respectively. Also PEG enhanced the ability of LMC-PVP hydrogel to retain its moisture from dehydration at body temperature. The morphological study showed PEG developed thick pores wall and reduced the pores size of the hydrogels' network. ABSTRAK PEG dengan komposisi yang pelbagai iaitu 10, 15 dan 20 g telah ditambah ke dalam formulasi asal hidrogel L yang telah disediakan melalui pengadunan 6 g kitosan berjisin molekul rendah (LMC) dengan 14 g poli (vinil pirolidon) dan 100 g asid laktik berkepekatan 2%. Semua adunan dimasukkan dalam acuan dan didedahkan kepada sinar γ pada dos 7kGy. Hidrogel yang diperoleh dibuat pencirian daripada aspek kandungan gel, sifat pembengkakan, kesan sineresis, FTIR, XRD dan morfologi hidrogel menggunakan mikroskop imbasan elektron (SEM). Keputusan pencirian menunjukkan 10 g PEG telah mengurangkan ketumpatan jaringan taut silangan hidrogel sebanyak 14% tetapi meningkatkan keupayaan memegang air daripada 450% dan 480% kepada 750% dan 650% masing-masing dalam larutan penimbal fosfat (PBS) pada pH5.5 dan pH7.0. PEG juga meningkatkan keupayaan hidrogel LMC-PVP untuk mengekalkan kelembapannya daripada terhidrat pada suhu badan. Kajian morfologi juga menunjukkan PEG telah membentuk satu jaringan hidrogel berliang lebih kecil dengan dinding liang yang lebih tebal.
doi:10.17576/jsm-2018-4706-14 fatcat:jvly4tacufdt3pky5u5bdw6wmm