THE INFLUENCE OF STATIC ARCHES ON THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN A HOPPER

S. Sh. Muradova, L. Vl. Fedoseeva
2018 Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki  
doi:10.21822/2073-6185-2018-45-1-30-48 fatcat:imujm7am4rhuvfsyuujypvibhe