Σχολιασμένη μετάφραση των αποσπασμάτων του θεατρικού έργου Κατηγορώ της Ανίκ Λεφέμπβρ

Μαρία Γεωργίου Σταυρούλα
2020
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πρόκειται για σχολιασμένη μετάφραση ενός αποσπάσματος του θεατρικού έργου «J'accuse» της καναδής συγγραφέα Annick Lefebvre. Στόχος της είναι να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του θεατρικού κειμένου και ειδικώς τα μετάφρασής του, αλλά και να εξετάσει τις λεξιλογικές και πραγματολογικές δυσκολίες κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Το έργο της Lefebvre χαρακτηρίζεται από πυκνό λόγο με μακροσκελείς προτάσεις. Σε συνδυασμό με την πληθώρα γαλλο-καναδικών λεξιλογικών και
more » ... ισμικών στοιχείων που περιέχει συνιστά μια μεγάλη μεταφραστική πρόκληση καθότι πρόκειται για ένα έργο με απαιτητική γλώσσα
doi:10.26262/heal.auth.ir.322470 fatcat:4f7byogxgfczfbxotf73zc5hme