Принципи побудови математичної моделі системи диспетчеризації вугільних шахт

Andrey Malienko
2020 System technologies  
Для стабілізації обсягів видобутку, згладжування нерівномірності видобутку, транспортування, а головне зменшення простоїв обладнання технологічних комплексів гірничого підприємства необхідно впровадження та модернізація існуючих систем диспетчерського управління на основі вдосконалення математичних моделей СОДУ (систем оперативно-диспетчерського управління).
doi:10.34185/1991-7848.itmm.2020.01.020 fatcat:2au24ktp2fdkdeqcqwvqnsobf4