Research and development of GaN photocathode

Li Biao, Chang Ben-Kang, Xu Yuan, Du Xiao-Qing, Du Yu-Jie, Wang Xiao-Hui, Zhang Jun-Ju
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.088503 fatcat:qxrkfnk33bcljlzbn4x6ulye7y