Współczesne podejście do innowacji

Krystyna Moszkowicz
2019 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów  
Celem artykułu jest wskazanie na ewolucję współczesnego sposobu patrzenia na innowacje. W latach 70. ubiegłego wieku posługiwano się klasycznym modelem innowacji, traktowanym jako system metod, środków i celów, które podlegały transformacji zgodnie ze zmiennymi: innowacyjnością, przedsię­biorczością kreowaną oraz swobodą manewru. Współczesne innowacje ulegają znacznie szerszemu zakresowi zmian, które obejmują: wiedzę, środowisko oraz określone opcje strategiczne. W odróżnie­niu od klasycznego,
more » ... spółczesny model innowacji kładzie nacisk na kreatywność, stąd też został na­zwany modelem kreatywnym.
doi:10.33119/sip.2019.175.11 fatcat:ufpqeujq7ngxzpjuw2p4csicia