A nők megjelenítése és szerepe az alsó tagozatos etikatankönyvekben

Boglárka Peák, Erzsébet Czachesz
2020 Gyermeknevelés  
A tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott alsó tagozatos erkölcstan tankönyvekben milyen szerepekben, hogyan jelennek meg a nők. Az elméleti háttér áttekintése során röviden bemutatunk korábbi, a nők tankönyvbeli reprezentációját vizsgáló tanulmányokat, valamint a tantárgyat és a hozzá kapcsolódó alapelveket és célokat. Írásunkban arra keressük a választ, hogy a 2013-ban bevezetett új tantárgyhoz készült tankönyvekben milyen szerepekben jelennek meg
more » ... pekben jelennek meg a nők, ezzel összefüggésben a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célok megvalósulnak-e, valamint, hogy a tankönyvi feladatokban tükröződneke a nők tankönyvbeli reprezentációját vizsgáló kutatások eredményei. A mintába választott tankönyvek kvantitatív jellegű mutatóinak bemutatását a prezentált feladatok kvalitatív tartalomelemzése követi. Az eredményeink szerint a vizsgált alsó tagozatos erkölcstan tankönyvekben elsősorban a fehér, férfi kultúra dominál. A nők nem a valós társadalmi arányszámban jelennek meg a tankönyvi teremtett világban. Mindazonáltal a változó nemi szerepekkel explicit módon foglalkozó nagyon kevés feladat a tanítási gyakorlatban várhatóan fejlesztő és érzékenyítő hatású lehet. A tankönyvekben felülreprezentáltak a férfiak, valamint a korábbi kutatásokban is jelzett androcentrizmus és a nemi polarizáció továbbra is hátráltatja a modern társadalmi nemi szerepek hatékony és korszerű tárgyalását. A kutatás során megfogalmazott javaslatok értelmében a nőkkel kapcsolatos tartalmak arányszámának és jellegének a valós társadalomhoz volna szükséges igazodnia.
doi:10.31074/gyntf.2020.2.110.130 fatcat:gttzgzxs3jg7dlfnbt6nibuo4e