Sağlık Çalışanları ve Uluslararası Göç: Göç Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

YILDIRIM Türkan
2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Bir sağlık sisteminin temel amacına ulaşabilmesi için, başka bir ifade ile sağlığı üretebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte sağlık insangücü kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Bu kapasiteyi oluşturmak ise uygun sağlık çalışanını, doğru zamanda ve doğru yerde istihdam etmek ile mümkün olabilmektedir. Söz konusu kapasite ulusal kaynaklardan oluşturulabildiği gibi, uluslararası düzeyde sağlık çalışanlarının istihdamı yoluyla da oluşturulabilmektedir. Sağlık çalışanlarının uluslararası
more » ... ın uluslararası göçü, son yıllarda uluslararası sağlık politikası gündeminde gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışma, sağlık çalışanlarının uluslararası düzeyde göç nedenlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Sağlık Çalışanları, Uluslararası Göç, Göç Nedenleri In order for a health system to reach its main objective, that is, to produce health, it has to have a human resource capacity with an adequate quantity and quality. Creating this capaticy is possible with employing appropriate skill-mix workers at the right time and in the the right place. This capacity can be established from national resources as well as through employment of health workers at international level. International migration of health workers has become an important issue in the international health policy agenda in recent years. In this context, this study will put into place the causes of international migration of health care workers.
doi:10.1501/tipfak_0000000727 fatcat:ttgxjys2kfdmzo7736hctfrx44