Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Sistemleri için Çoklu Anten Sistemlerin Kanal Kapasitesi Analizi

Marwan DHUHEIR, Muhammad ASSHAD, Kerem Küçük
2017 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
Günümüz kablosuz dünyasında daha yüksek kaliteli hizmete olan ihtiyaç sebebiyle, kablosuz haberleşme sistemlerinde, alıcı ve vericide bir tek anten kullanan sistemler (Single Input Single Output, SISO) yerine birden fazla anten kullanan çoklu giriş çoklu çıkış (Multiple Input Multiple Output, MIMO) sistemlerinin kullanılmasına başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, farklı mimarilerdeki çoklu anten sistemlerini farklı koşullar altında kanal kapasitesitelerinin belirlenmesi ve karşılaştırmasının
more » ... masıdır. Bununla birlikte MIMO sistemler, yüksek kanal kapasitesi ve yüksek veri hızı ihtiyacını karşılamaya yönelik teknikler olduklarından, uzaysal çoğullama ve kanal durum bilgisi teknikleri ile sağlanabilecek kanal kapasitesi analizi de ortaya konulmaktadır. Ayrıca, çoklu antenlerin yüksek kanal kapasitesi gerektiren sistemler için çözüm olduğunu göstermek adına, tek anten sistemleri ve çoklu antenler arasındaki detaylı karşılaştırma gösterilmektedir. Bunlara ek olarak, hem alıcı hem de vericide çoklu anten kullanımının sistem kapasitesini artırdığı gösterilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, her iki tarafta daha fazla anten kullanımı çeşitlilik ve uzaysal çoğullama tekniklerinin kullanımına olanak sağlar. Ayrıca yüksek veri hızı ve güvenilirlik isteyen sistemler için en iyi seçim olarak öne çıkmaktadır.
doaj:4027d21c73784408a063abfb8b37d4ea fatcat:vmzbnmzfrzbenjc7axucfcohre