Razvoj sistema odbrane Republike Srbije u uslovima hibridnih pretnji

Radiša Saković, Dejan Stojković
2019 Vojno delo  
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za strategijsko planiranje redmet istraživanja rada je usmeren ka predviđanju razvoja elemenata sposobnosti sistema odbrane Republike Srbije u uslovima dinamičnih promena strategijskog okruženja, odnosno u uslovima konstantno prisutnih hibridnih pretnji bezbednosti zemlje. Predmet istraživanja je razmatran kroz tri celine: pojam, priroda i karakter hibridnih pretnji; ugroženost bezbednosti Republike Srbije hibridnim pretnjama i razvoj sposobnosti
more » ... tema odbrane Republike Srbije za suprotstavljanje hibridnim pretnjama. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi geneza hibridnih pretnji, sagleda način njihovog uticaja na bezbednost zemlje i predvide pravci razvoja elemenata sposobnosti sistema odbrane Republike Srbije za suprotstavljanje hibridnim pretnjama. Rezultati istraživanja su pokazali da hibridne pretnje bezbednosti Republike Srbije postoje od davnina i da ne predstavljaju novi fenomen, jer je kroz istoriju bezbednost zemlje više puta bila ugrožena hibridnim pretnjama. Navedene činjenice ukazuju na nastavak nepovoljnog trenda, čime će i u budućnosti bezbednost zemlje biti izložena hibridnim pretnjama, što će zahtevati razvoj specifičnih sposobnosti sistema odbrane radi zaštite interesa Republike Srbije. Ključne reči: strategijsko okruženje, hibridne pretnje, bezbednost, sposobnosti, razvoj, sistem odbrane Uvod trategijsko okruženje se neprekidno menja i manifestuje kroz sve složeniji sistem međusobnih veza i odnosa bezbednosnog, političkog, ekonomskog, tehnološkog, informacionog i drugih činilaca koji na razne načine utiču na Republiku Srbiju, a time i na njen sistem odbrane. U prvoj deceniji ovog veka, sveukupni odnosi između navedenih činilaca, težišno uslovljeni intenzivnim razvojem tehnološkog i informacionog okruženja, izmenili su sadržaj hibridnih pretnji čineći ih novom formom uticaja na bezbednost država, a time i na bezbednost Republike Srbije. U velikom broju država, zbog suprotstavljenih interesa hibridne pretnje se različito posmatraju, što je posebno karakteristično za ekonomski najrazvijenije zemlje (Lasconjarias & Larsen, 2015). S tim u vezi, u strategijsko-doktrinarnim dokumentima ovih zemalja, hibridne pretnje se navode kao novi oblik ugrožavanja bezbednosti. Početkom ovog veka, u političkim, naučnim i stručnim krugovima, posebno zapadnih zemalja, vođene su brojne rasprave P S
doi:10.5937/vojdelo1907306s fatcat:debzctwkcjekncr2dvcjiuwd4q