TİKTOK AKIMLARININ SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİSİ: TWİTTER ÜZERİNDEN YAPILAN ELEŞTİRİLERİN İNCELENMESİ

Mustafa Eren AKPINAR
2021 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi  
Günümüz teknoloji dünyasında sosyal medya her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır ve artık popüler kültür öğesi haline gelen sosyal medya uygulamaları özellikle gençler arasında oldukça yaygındır. Bu yaygın hale gelmenin sonucu olarak da birçok sosyal medya uygulaması ortaya çıkmakta ve diğer sosyal medyalar arasında kendine bir yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak, yeni ya da eski bir sosyal medya uygulaması olup olmaması fark etmeksizin belirli bir noktadan sonra bütün sosyal medya mecraları
more » ... rbirinin içine geçmekte ve aslında fark edilemese bile her sosyal medya platformu birbirini kopyalamakta, hatta birbirine bağlanmaktadır. Bu bağlanmanın bir göstergesi olarak Facebook gibi tek bir şirketin birden fazla sosyal medyayı satın alması gösterilebilmektedir. "Tiktok Akımlarının Sosyal Medyadaki Eleştirisi: Twitter Üzerinden Yapılan Eleştirilerin İncelenmesi" başlıklı bu çalışmada, özellikle gençler arasında popüler olan TikTok adlı sosyal medya uygulamasının akımlarına, başka bir sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden yapılan eleştiriler incelenmiştir. Bu eleştiriler incelenirken de kuramsal çerçeve olarak Habermas'ın Kamusal Alan kuramı "dijital" kamusal alan olarak değerlendirilmekte ve yöntem olarak da literatür taraması ve göstergebilimsel analiz yöntemleri tercih edilmektedir. Bu çalışmanın yapılma nedeni ise TikTok üzerine yapılan Türkçe çalışmaların çok kısıtlı olmasıdır. Çünkü gündelik yaşam içerisinde TikTok'un önlenemez bir yükselişi olduğu gözlemlenmektedir ve buna rağmen Türkçe literatürün bu derece geri planda kalması akademik bir kusur olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle de bu çalışmayı yapma gereksinimi duyulmuştur ve akademik literatürün TikTok konusunda geri kalmasına rağmen gündelik hayatta birçok farklı sosyal medya ağı üzerinden de gündem olduğu gözlemlenmiştir.
doi:10.52835/19maysbd.888628 fatcat:l5o7gtj6sbbznierksy3cfv5xe