İstanbul Gırgır Teknelerinde Kullanılan Ağ Takımların Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

F. Saadet Karakulak, T. Zahit Alıçlı, İşık K. Oray
2002 Su Ürünleri Dergisi  
A study on the technical aspects of the nets used in the purse-seiners in Istanbul. In this study, the characteristics of the purse seiners, their equipment and purse seines were investigated. It was determined that the purse seiners used three different nets (anchovy net, bluefin tuna net and all-purpose nets) for the catching of fish schools. Although there are some differences between the all purpose purse seines, in shape these were almost the same. It was also determined that purse seiners
more » ... that purse seiners operating in the coastal waters were well equipped as those operating in the off-shore waters. Özet: Bu araştırmada, İstanbul gırgır tekneleri incelenerek bu teknelerin özellikleri, donanımları ve teknede bulunan gırgır ağlarının çeşitli özellikleri belirlenmeye çalışıldı. Elde edilen verilere göre; İstanbul gırgır teknelerinin büyük bir kısmı hamsi, orkinos ve çok amaçlı gırgır ağları kullanmaktadırlar. Bu ağlar arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte, şekil olarak aynı özellikleri taşımaktadırlar. Kıyı balıkçılığı yapan bu gırgır tekneleri, kullandıkları ekipman bakımından açık deniz balıkçılığı yapan tekneler kadar iyi donatılmış oldukları, ancak bazı şartların yerine getirilmesi halinde açık denizlerde av gerçekleştirebilecekleri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İstanbul, gırgır tekneleri.
doaj:90fbf9a071254be5b41557e7036923ac fatcat:4v6h63lfrragdi63xxki7tqcom