MAHALLIYLASHTIRALAYOTGAN AYRIM NOAN'ANAVIY YEMXASHAK OʻSIMLIKLARINING BIOLOGIK VA OZUQAVIY QIMMATI

Nazokat Nozimjon qizi Xoshimjonova
2020 Science and Education  
Oʻzbekistonda noan'anaviy ozuqaviy qiymatga ega oʻsimliklarni mahalliylashtirish maqsadida Amarant va Artishok oʻsimliklarini ekish, ulardan dorivor va yrm-xahak ekin sifatida foydalanish va ushbu oʻsimliklarni koʻproq iqlim va tuproq sharoitlariga moslashtirish usullari yuzaga chiqarish.
doaj:64a75309738c4fa59f64a5b496bc5e10 fatcat:pgvyw6pdqrg6dfdgkefafb6qvm