Būties problema ikisokratikų filosofijoje

Skirmantas Jankauskas
2014 Problemos  
Straipsnyje analizuojama tikrovės apmąstymo prielaidos ir ypatybės antikos filosofijoje – pirmųjų filosofų ikisokratikų pažiūrose. Teigiama, kad tikrovės mąstymas arba teorinis jos pažinimas pasidarė išreikšto antikos žmogaus – išminčiaus-stebėtojo egzistenciniu interesu. Žiūrėdamas į tikrovę kaip grožį, šis išminčius pirmiausia mėgino nustatyti jos kaip grožio apibrėžtumus. Kosmo pirmojo prado problema antikos filosofus domino kaip kosmo estetinę pajautą organizuojantis principas. Jis turėjo
more » ... cipas. Jis turėjo patenkinti antikos žmogaus praktinį interesą ir būti praktinio tikrumo požymių išraiška. Kūniškumas kaip praktinio tikrumo įvaizdis sukonkretino archės paieškų kryptį: kosmo pirmasis pradas turėjo būti kūniškos prigimties. Estetinė nuostata lėmė ir patį mąstymo pobūdį, todėl pirmieji antikos filosofų veikalai buvo poemos, o jų mąstymas išliko vaizdinis. Nusivylęs regimojo kosmo tikrumu (nes šis neturėjo loginio principo pastovumo), išminčius-stebėtojas išmąstė esant tik būtį, už kurią nebuvo nieko tikresnio.
doi:10.15388/problemos.1987.37.7193 fatcat:g5jq43rm25buznzc6v7b2kmpsy