SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR ASPECTE GENERALE ALE SĂNĂTĂŢII OCUPAŢIONALE PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ ŞI BOLILE PROFESIONALE

Carmen Vonica
unpublished
Rezumat: În cadrul sistemelor de muncă obligaţia generală a angajatorului este aceea de a asigura starea de sănătate şi securitate în muncă a angajaţilor, procesul de evaluare a riscurilor profesionale, stabilirea măsurilorde prevenire, protecţie şi asigurare. Cuvinte cheie: sănătate ocupaţională, boli profesionale Abstract: Within the labour system, the general obligation of the employer is to provide the employees' health state and labour security, the process of assessing the professional
more » ... the professional risks, the establishment of the assurance, protection and prevention measures.
fatcat:v2uhahgv4fdrtpdlnsptew5zo4