Tekuća onomastička bibliografija (1994. - 1995.)

Dunja Brozović-Rončević
1996 Folia Onomastica Croatica  
TOPONIMIJA Alaupović-Gjeldum, D.: O nekim osobitostima tradicijskoga graditeljstva Makarskog primorja. Ethnologica Dalmatica, 1, Split, 1992, 151-171. Podatci o prvim spomenima povijesnih makarskih naselja. Alerić, D.: Toponim Bosna kao slavistički problem. Rasprave ZHJ, 21, Zagreb, 1995, 5-12. Autor smatra da je Bosna slavenski toponim nastao od apelativa bosna u značenju 'mjesto na kojem ne dopiru ili slabo dopiru sunčeve zrake, osoje'.
doaj:d21c7d20c9f242449288f02eee389f14 fatcat:mzmla23mynbsrletepbslkb6iq