ДОБРОТВОРИ ''ПРОСВЈЕТЕ'' – СРПСКОГ ПРОСВЈЕТНОГ И КУЛТУРНОГ ДРУШТВА СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ДАНКА ДАМЈАНОВИЋ
2020 ГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Деценијама пошто је основана у Сарајеву 1902. године, "Просвјета", Српско просвјетно и културно друштво Срба у Босни и Херцего-вини, развија значајну и разнородну дјелатност, а основана је на иницијативу академски образованих чиновника Срба. Један или први задатак је био помага-ње Срба ђака који уче у средњим, занатлијским и великим школама Босне и Херцеговине и Аустроугарске монархије. За богату дјелатност "Просвјете" била су неопходна и значајна материјална средства, а добар дио прихода
more » ... ен је и прилозима добротвора друштва, укупно њих осамдесет и седам. Овдје поми-њемо само неке од њих, како бисмо њихово дјело вратили у сјећање и можда још нешто.
doi:10.7251/guars1911010 fatcat:zmlldvpco5eefl5yiifh2f2fsm