THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF CONFUCIAN VALUES IN THE FORMATION AND UPBRINGING OF THE INDIVIDUAL IN CHINA: HISTORY AND MODERNITY

Nataliya Vinogradova, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky», Andriy Petrovich Nachev, Ding Yujing, State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky», State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky»
2019 Scientific Knowledge: Methodology and Technology  
Виноградова Наталья Михайловна кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии, менеджмента социокультурной деятельности Государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского» Начев Андрей Петрович кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии, менеджмента социокультурной деятельности Государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского» Дин Юйцзин аспирантка
more » ... афедры образовательного менеджмента и публичного управления Государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского» РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНФУЦИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ В КИТАЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ Анотація. Європейські і американські цінності демократії, прав і свобод особистості, розглядаються в сучасному світі як незабутні і непорушні. Що стосується Китаю, то його позиції в даних питаннях заслуговують іншого, більш щільного і глибокого історичного аналізу. Довгий час на заході існувала думка про відсталість і архаїчність Китаю, яка навряд чи переборна в найближчий період. Однак, успіхи країни ясно демонструють помилки цієї точки зору. Прихильність до традицій, історичному досвіду являються незмінною константою китайської цивілізації. Не випадково в китайських навчальних закладах конфуціанський афоризм «навчатись і повторювати вивчене -чи не найкраща радість» продовжує тисячорічну практику не тільки навчання, але й самого процесу управління. Складові конфуціанського тексту «Чжун-юна стверджували, що найкраще управління напряму залежить від особистих якостей керівництва і вибраних ними кандидатів на державну службу. Ця особистість повинна удосконалюватися за допомогою Дао-путі, самоудосконалення за допомогою Даопуті повинно здійснюватися через гуманність. В сучасній китайській сім'ї, заснованої на традиціях і обов'язках синівського благочестя та виявлення поваги до батьків не виникає конфлікт поколіннями. Діти рідко наважуються «бунтувати». Також молоді люди, які прагнуть до повної самостійності, рано прирікають себе не тільки на виснажливу в умовах великої конкуренції праці, зв'язаної з накопиченням грошей, але і на багаторічні кредити для придбання окремого житла. При цьому, для них обов'язки змісту і турботи про своїх пристарілих батьків, для них не знімаються. Як визначає журнал «Китай» в серії книги «Перед вами Китай»( китайська молодь в епоху Інтернету) « Багато з тих, кого називають рабами житла, признаються, що між їх життям і до існування після покупки житла в кредит, признаються, що між їх життям і після здійснення покупки житла в кредит, пролягла велика прірва». Підсумки проведені китайським ЗМІ опитування показали, що 98% загального обсягу людей, які взяли іпотеку, переживають глибокий психологічний стрес. В успішно розвинутій країні ціни на нерухомість дуже високі; і немало зовнішньо забезпечених людей, насправді проживає на рівні прожиткового мінімуму із-за боргів по житловому кредитуванню. Так як більшість із них досвідчена молодь у віці 30 років, готова повністю віддати себе роботі і кар'єрі, втягнена заробляти гроші, то керівництво жорсткіше орієнтує їх на те, щоб «стати оплотом китайського суспільства», і т. д. на світову економічну і політичну експансію країни у майбутньому.
doi:10.24195/sk1561-1264/2019-2-2 fatcat:wcde24ap5bawvcak3h5xsmfiw4