CERTIFICATION OF EDUCATORS AND ITS FEATURES UNDER THE LAWS OF UKRAINE

Kateryna Gryb, Ivan Franko National University of Lviv
2015 Visnyk of the Lviv University. Series Law  
Досліджено поняття «атестація працівників освіти». Актуальність теми полягає у з'ясуванні єдиного визначення поняття атестації працівників освіти, та вивченні особливостей атестації працівників, як необхідної складової підвищення їхньої педагогічної кваліфікації. В ході дослідження проаналізовано визначення поняття «атестації» сформульовані провідними вченими у галузі трудового права. Розглянуто критерії, за якими має оцінюватись фаховий рівень працівника, враховуючи його трудову функцію.
more » ... льовано загальні критерії оцінювання в ході проведення атестації, зокрема: -кваліфікація працівника; -виконання працівником покладених на нього обов'язків; -ефективність виконаної працівником роботи. Виділено спеціальні критерії проведення атестації певних категорій працівників (педагогічних працівників). Доведено, що під час атестації педагогічних працівників перевіряють та оцінюють не лише рівень кваліфікації працівника, його компетентність та ділові якості, а й морально-психологічні якості. Виділено, також особливості атестації педагогічних працівників, на керівних посадах. Сформульовано визначення поняття атестації педагогічних працівників.
doi:10.30970/vla.2015.61.241 fatcat:ujyvktwhcffm3aw7ed5zl2hxe4