Raziskovalne strani: ko z raziskovanjem posegamo v družine

Klaudia Urbančič
2002 Obzornik zdravstvene nege  
Veliko področij zdravstvene nege se vključuje v skrb za družine. Avtorica v prispevku predstavi družine skozi prizmo raziskovanja. Namen članka je na teoretični ravni predstaviti nekatere posebnosti raziskovanja v zdravstveni negi v primerih, ko so v raziskave vključene družine. Predstavljene so smernice Mednarodnega sveta medicinskih sester, izhodišča, ki naj usmerjajo raziskovanje v družinah, omejitve raziskovanja v družinah in nekatere temeljne zahteve za izvajanje raziskav. Teoretična
more » ... šča podpre avtorica z rezultati raziskave v družinah v kliničnem okolju. V prilogi so predstavljena konkretna navodila za oblikovanje vloge za pridobitev soglasja etične komisije v Sloveniji.
doaj:8b5ab86139024f5fa9f7364376555af0 fatcat:nnmclslgtfgklj5urlncq4apma