AGGRESSIVENESS OF THE CURRENT ROMANIAN ATMOSPHERIC ENVIRONMENT ON ANTICORROSIVE AND FINISHING COATINGS

Irina Popa, Vasilica Vasile
unpublished
The paper deals with the climate changes on the Romanian territory in the last 15-20 years, with particular remarks on the effects of these changes, generally on buildings, but especially on anticorrosive and finishing coatings. A few approaches were mentioned, related to the impact of climate changes on buildings, at international and national level, also underlining some Romanian activities in this respect, developed in NIRD "URBAN-INCERC" INCERC Bucharest Branch, in the period between
more » ... r 2009 and June 2011, under a research contract with the National Agency for Scientific Research, NASR. The main types of Romanian corrosive atmospheres are presented, concluding with the importance of further research at national level, in order to assure a higher durability of buildings, as well as of anticorrosive and finishing coatings, to actual atmospheric environmental changes. REZUMAT Lucrarea se referă la schimbările climatice de pe teritoriul românesc, în ultimii 15-20 de ani, cu observaţii speciale cu privire la efectele acestor schimbări, în general, asupra clădirilor, şi mai ales asupra acoperirilor anticorozive şi finisajelor. Au fost menţionate câteva abordări privind impactul schimbărilor climatice asupra clădirilor, la nivel naţional şi internaţional, subliniind, de asemenea, unele activităţi din România dezvoltate în acest sens în INCD "URBAN-INCERC" INCERC Sucursala Bucureşti, în perioada cuprinsă între decembrie 2009 şi iunie 2011, în cadrul unui contract de cercetare cu ANCS. Sunt prezentate principalele tipuri de atmosfere corozive româneşti, încheind cu importanţa cercetărilor ulterioare la nivel naţional, în scopul de a asigura o durabilitate mai mare a clădirilor, respectiv a produselor de protecţie anticorozivă şi finisare la schimbările reale ale mediului atmosferic.
fatcat:yi3ia3invfeztcqwqx6dtn47ye