Marketing Transformations in a Digital Economy: Imperatives and Obstacles
Трансформації маркетингу в умовах цифрової економіки: імперативи та перешкоди

G. M. Kolomiyets, V. N. Karazin Kharkiv National University, O. V. Melentsova, V. G. Shtuchny, N. B. Suschenko, V. N. Karazin Kharkiv National University, V. N. Karazin Kharkiv National University, V. N. Karazin Kharkiv National University
2019 Bìznes Inform  
2019 КОЛОМІЄЦЬ Г. М., МЕЛЕНЦОВА О. В., ШТУЧНИЙ В. Г., СУЩЕНКО Н. Б. УДК 338.28 JEL: M30; O16 Коломієць Г. М., Меленцова О. В., Штучний В. Г., Сущенко Н. Б. Трансформації маркетингу в умовах цифрової економіки: імперативи та перешкоди Цифровій економіці властиве докорінне вдосконалення бізнес-процесів, поява нових бізнес-моделей, обумовлена суттєвою зміною поведінки господарюючих суб'єктів. Ефективна трансформація маркетингу як діяльності з управління попитом потребує не тільки усвідомлення
more » ... х тенденцій ринкових змін, а й урахування швидкості перетворень у різних цільових сегментах. Ключовим у перетвореннях маркетингу є принцип похідних змін, втілення новітніх технологій залежно від освоєння та застосування інновацій клієнтами, усвідомлення поступовості в розширенні трансформаційних рамок. Швидкість технологічних змін задає темпи аналізу впливу цифрових технологій на господарські процеси. Світові тенденції розвитку цифрової економіки проявляються і в Україні, але темпи перетворень відрізняються. Попри розповсюджені погляди, активне використання Інтернету, соціальних мереж, мобільних пристроїв охоплює не тільки молодіжну аудиторію, а й споживачів старшого віку. Інтернет усе більше стає головним каналом бізнес-комунікацій. Правильно побудована комунікація та можливості постійного зв'язку зі споживачем приверне до бізнесу очікувану увагу свого споживача. В умовах динамічних змін технологічного устрою виникають обмеження суб'єктивного порядку в перетворенні цифрових технологій в ефективний засіб маркетингу. Інформаційна база споживчого вибору, яка включає не тільки інформацію про товар чи послугу, а вже існуючий споживчий досвід, значно збільшується, збільшуються й витрати споживача на прийняття рішення. З'явилася та набуває обертів індустрія ІТ-послуг для маркетингу, для оптимізації витрат компаній і клієнтів, але сприйняття пріоритетів її вдосконалення різниться у маркетологів та ІТ-фахівців. Ці тенденції визначають імперативи та перешкоди трансформації маркетингу в цифровій економіці. Ключові слова: цифрова економіка, трансформація маркетингу, IT, Internet-комунікації, мобільні пристрої. DOI: Рис.: 10. Бібл.: 22. Коломієць Ганна Миколаївна -доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Меленцова Ольга Володимирівна -кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна) E-mail: omelentsova@karazin.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1276-633X Researcher ID: http://www.researcherid.com/Y-3316-2019 SPIN: http://elibrary.ru/5503-0911 Штучний Володимир Григорович -кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл.
doi:10.32983/2222-4459-2019-9-362-369 fatcat:y3mgsjx5lfd3vnc3j7iuufkifa