Bionic in cutting manufacturing processes development
Bionika w rozwoju procesów obróbki skrawaniem

Adam Ruszaj
2016 Mechanik  
Wraz z rozwojem bioniki pojawiają się inspirowane biologicznie koncepcje rozwoju procesów obróbki skrawaniem. Najbardziej zaawansowane są inspirowane biologicznie zmiany w konstrukcji obrabiarek oraz rozwiązania dotyczące operacji cięcia i wiercenia w badaniach geologicznych na Ziemi i w kosmosie. SŁOWA KLUCZOWE: struktury bioniczne, obrabiarki, narzędzia, właściwości mechaniczne, samoostrzenie Together with Bionic development the inspired biologically conceptions of cutting processes
more » ... processes development occur. The most advantageous are biologically inspired improvements in machine tools design and special operations of cutting and drilling in geological investigations on our Earth or in space.
doi:10.17814/mechanik.2016.8-9.234 fatcat:mbn55hyf3bcknizykz6hdzya6y