The Mosaics of Roman House in Antandros

Yasemin POLAT, Seçil ÇOKOĞULLU
2017 Journal of Mosaic Research  
In this study, it is presented that the mosaic pavements of the Roman House from Antandros. Portico and the three rooms opening to portico is uncovered. However just portico and the biggest room has mosaic pavements. The pavements are decorated with geometric motifs which are commonly used. Portico is decorated with the mosaic floor is composed of six panels with geometrical design surrounded by this guilloche frame. Whereas the geometric motifs are only on the main panel of the biggest room
more » ... the biggest room mosaic which is thought that it must have been used as triclinium, the bordur is designed by floral and figurative motifs. This geometric design of main panel of triclinium is similar to the villa (called Yamaç Ev) which was found in Antandros. Especially, the coins were found, on the basement of triclinium, portico and room 2, are of importance on dating the house and its findings. These coins are dated to Valerius Licinianus Licinus (317-320 AD) and Flavious Honorius (395)(396)(397)(398)(399)(400) (401) . Therefore this Roman house and the mosaics can be dated to the 4 th century AD. Öz Çalışmanın konusunu, Antandros'ta bulunan ve "Roma Evi" olarak adlandırılan yapının portico ile triclinium mozaik tabanları oluşturmaktadır. Portico mozaiği basit giyoş bandıyla çevrili, her birinde farklı geometrik motiflerin yer aldığı altı panelden oluşur. Bu motiflerin genel olarak yaygın kullanıma sahip olduğu söylenebilir. Diğer mekan mozaiğinin (triclinium) bordürü floral ve figüratif bezemeye sahiptir. Ana panoda kullanılmış olan geometrik desen ise Antandros'ta daha önce bulunmuş "Yamaç Ev" olarak adlandırılan villanın mozaikleri ile benzerlik taşımaktadır. Özellikle, triclinium, portico ve 2. odanın tabanlarında ele geçen Valerius Licinianus Licinus (MS 317-320) ve Flavious Honorius (MS 395-401) sikkeleri, incelenen mozaiklerin tarihlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu Roma Evi ve buluntuları MS 4. yüzyıla tarihlenebilmektedir.
doi:10.26658/jmr.357098 fatcat:l2vvibnhazbtbkd3p5rhadf5ta