ANALIZA USVOJENOSTI TEHNIKE KLINASTOG VIJUGANJA U ALPSKOM SKIJANJU U ODNOSU NA ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ISPITANIKA

Elvira Nikšić, Rašid Hadžić, Jovica Peković
2019 Glasnik Antropološkog Društva Srbije  
Sažetak. Antropomertijske karakteristike potencijalno mogu uticati na uspjeh kod usvajanja tehnike alpskog skijanja. Cilj ovog istraživanja je da se utvrde razlike u nivou usvojenosti tehnike alpskog skijanja u odnosu na antropometrijske karakteristike ispitanika. Istraživanje je provedeno na uzorku od 30 ispitanika, studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univrziteta Crne Gore, prosječne starosti 22 godine, muškog pola. U uzorak mjernih instrumenata primijenjeno je 12
more » ... 12 antropometrijskih mjera i jedan specifično-motorički test namijenjen za procjenu tehnike skijanja (klinasto vijuganje). Nakon analize rezultata ispitanici su svrstani u tri grupe ("slabi", "umjereni" i "dobri") prema nivou usvojenosti tehnike alpskog skijanja. Primjenom matematičko-statističke analize određena je homogenost subuzoraka i jasno je definisana granica između njih u odnosu na antropometrijske karakteristike. Rezultati istraživanja mogu dati odgovor koliko antropometrijske karakteristike mogu doprinijeti na proces usvajanja tehnike alpskog skijanja. Ključne reči: dimenzije tijela, klinasto vijuganje, skijaška tehnika. Uvod Alpsko skijanje spada u grupu polistrukturalnih acikličnih sportova u kojima dominiraju aciklična kretanja koja se odvijaju na različitoj konfiguraciji terena. Zbog skijanja koje se odvija u različitim vanjskim uslovima sredine i na različitoj konfiguraciji terena, potrebno je da skijaši vladaju i da zanaju primjeniti kvalitetnu tehnikom skijanja u datim uslovima (Hadžić i sar., 2012). Tehnološki razvoj skijaške opreme u poslednje vrijeme, uslovio je i promjenu tehnike skijanja (Hirano i Tada, 2005; Horterer, 2005) . Danas se primjenjuje karvig tehnika u rekreativnom i takmičarskom skijanju. Ovu tehniku skijanja karakteriše vožnja po rubnicima bez otklizavanja tokom izvođenja zaokreta (Horterer, 2005) . Pojava karving skija, zbog svog karakterističnog oblika, uslovila je određene inovacije u metodici učenja skijaške tehnike. Upotrebom karving skija u metodici učenja skijaške tehnike kod početnika, danas se često primjenjuje tzv. klinasti položaj skija kod kojega su zadnji djelovi (repovi) skija manje udaljeni (raširene) jedan od drugog a vrhovi skija su više udaljeni jedan od drugog u odnosu na plužni položaj skija (Lešnik i sar. 2002). Klinasti položaj skija u metodici učenja skijaške tehnike predstavlja prelazni lik u pripremi skijaša za izvođenje paralelnog zaokreta (Cigovski i sar. 2010). Prema Murovcu (2006), u metodici učenja karving skijaške tehnike moguće je u potpunosti izostaviti klinasti položaj skija i direktno učiti paralelnu tehniku skijanja. Za takav vid učenja, potrebno je obezbijediti više pari skija različitih dužina. Uspjeh u savladavanju skijaške tehnike kod skijaških početnika ne zavisi samo od skijaške opreme već možemo predpostaviti
doi:10.5937/gads54-15550 fatcat:i5iu3tbcczg37n4tpl7l2qiyxy