MODERN APPROACHES AND PRINCIPLES OF ENSURING THE PERSONNEL SAFETY SYSTEM IN THE PUBLIC SPHERE

Olena Lien
2021 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. W artykule omówiono bezpieczeństwo kadrowe, które zajmuje ważne miejsce w strukturze bezpieczeństwa gospodarczego. Ustalono, że bezpieczeństwo kadrowe jest procesem zapobiegania potencjalnym i realnym zagrożeniom (ryzykom) związanym z personelem sektora publicznego (wykorzystanie potencjału pracy, rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie zasobami ludzkimi, poprawa stosunków pracy i tym podobne). W takim przypadku może to dotyczyć z jednej strony nieświadomego zagrożenia ze strony
more » ... elu służby publicznej (na przykład, niekompetencja, zaniedbanie, przypadkowy błąd), a z drugiej strony świadomych działań związanych z kradzieżą, oszustwem, sabotażem, przekupstwem, ujawnieniem tajemnic handlowych i innymi nielegalnymi działaniami pracowników. Udowodniono, że najważniejszym elementem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa na szczeblu państwowym jest pełnienie służby administracji pracownikami niezbędnych kwalifikacji i wysokiego poziomu kompetencji. Stwierdzono, że w przypadku niespełnienia tego wymogu, powstaje ryzykowna sytuacja, w wyniku błędnych działań w procesie rekrutacji pracowników, opracowania systemu motywacji i stymulowania, prowadzenia działań kontrolnych, a także zwalniania pracowników. Należy zauważyć, że bezpieczeństwo kadrowe, będące elementem bezpieczeństwa ekonomicznego, koncentruje się na pracy z personelem służby publicznej. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kadrowe, bezpieczeństwo gospodarcze, pracownik publiczny, zabezpieczenie, zasady, podejścia.
doi:10.51647/kelm.2021.8.2.28 fatcat:t7mkcnfrcvch7fu7cdduzrqmsq