BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS)'NIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI TARAFINDAN BİLİNİRLİĞİNİN VE FARKINDALIĞININ TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

Şakir SAKARYA, Kemal Faruk YAZGAN, Hasan Hüseyin YILDIRIM
2018 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi  
doi:10.29067/muvu.341318 fatcat:gdg3gptrjfcknaxtxdoqwmzgte