ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Н. И. Закриничная
2019 Zenodo  
Стаття присвячена проблемі формування екологічної культури студентів- філологів. Відзначено, що в теперішній час існує гостра потреба у підготовці екологічно грамотних фахівців, що може бути розцінено як одне з завдань, що стоять перед вищим навчальним закладом. У статті висвітлюються основні напрямки природоохоронної освіти і значення в ній мовних дисциплін при підготовці студентів-філологів. Об'єктом дослідження є сутність поняття «екологічна культура» і визначення способів її формування в
more » ... цесі навчально-виховної роботи із студентською молоддю. Автором запропоновано основні методи формування даного виду культури, як в аудиторний, так і позааудиторний час. Основну увагу автор акцентує на використанні мультимедійних технологій і автентичних матеріалів зарубіжних ЗМІ як можливих джерел формування екологічної грамотності. Як свідчить досвід, екологізація сучасної освіти сьогодні як ніколи важлива для суспільства і може здійснюватися різними засобами. Зроблено висновок що, екологічне виховання може бути розцінено як невід'ємна частина культурного виховання сучасної молоді, і роль вищих навчальних закладів в цьому процесі надзвичайно значна.
doi:10.5281/zenodo.3062061 fatcat:soqntpfye5ghxhit4gfgfeatri