KLASİK TÜRK EDEBİYATI'NDA ŞAHİN GİRAY ÜSLUBU

Mustafa Uğurlu ARSLAN
2019 Edebî Eleştiri Dergisi  
ÖZ Klasik dönem metinleri, taşıdıkları bilgiyi muhataplarına aktarmada bir araç olmalarının yanı sıra, satır aralarında müelliflerine dair bazı özellikleri de barındırmaktadır. Bunlardan biri kaleme aldıkları eserlerde müelliflerin, açıktan ya da ima yoluyla, kabiliyetlerini vurgulayarak kendilerini yüceltmeleridir. Her ne kadar müellifler metinlerinde fakîr, hakîr, za'îf, abd-ı fakîr gibi ibarelerle kendilerinden tevazu ile bahsetmiş olsalar da metin içindeki bazı ifadeler dolaylı bir şekilde
more » ... olaylı bir şekilde kendilerini övdüklerini/yücelttiklerini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, müellif için yüceltme imgesi denebilecek bazı ifadeleri klasik metinlerdeki örnekler üzerinden tespit etmeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında metinlerin bu karakteristik yapısı, bazı müstakil örneklerle yazmaların, ferâğ kaydı ve sebeb-i telif bölümleri üzerinden tartışılmaktadır. Anahtar kelimeler: Ferâğ kaydı, Sebeb-i telif, Yüceltme, Övgü, Telif süreci. Dîvân DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ Cilt 23 say› 45 (2018/2): 81-117
doi:10.31465/eeder.534550 fatcat:co2s7olydngwdoq23vlwjgqp6q