PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA – BARKAMOL INSONNI SHAKLLANTIRISH FAOLIYATI

Shaxnoza Muxtarova, Humoyun Umaraliyev
2022 Zenodo  
Bu maqolada pedagogik texnologiya, pedagogik mahorat to'g'risida fikr yuritilgan. Zamonaviy pedagogik texnologiya – hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli. Maqolada ta'lim samaradorligini oshirishda foydalanish mumkin bo'lgan interfaol metodlar berilgan.
doi:10.5281/zenodo.6665618 fatcat:llgtrslxfbgajnga3qb4nzbfra