АЛГОРИТЪМ ЗА РЕОПЕРАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРИТОНИТ APPROACH FOR RELAPAROTOMY IN PATIENTS WITH PERITONITIS

Y Yovchev, T Vlaykova, N Nedkov, St Nikolov, N Stanilov, A Petrov, G Minkov
2011 Science & Technologies   unpublished
Today there are still many unsolved problems when an early postoperative complication is established in abdominal cavity after surgery intervention. Remain unclear the answers relating to determining the severity of postoperative deviation or worsening of intestinal paresis. Early diagnosed clinically and instrumentally symptoms and syndromes in some cases compounding or confused the operator in his assessement and decision for reoperation. We set the goal to offer a clinical scale for
more » ... scale for determining severity of postoperative complication which is already diagnosed. We hope that will contribute to more easily assess the need for second surgery intervention Keywords: clinical symptoms and syndromes after surgery, reoperation Един от основните двигатели и едно от условията за успешното комплексно лечение е деконтаминацията на перитонеалната кухина от развиващата се там патогенна флора. Водещ момент в това е своевременното оперативно лечение по време на което, се отстранява първоизточника на инфекцията с последваща санация на коремната кухина. Само извършването на санацията не е условие за успешно лечение. Една част от пациентите в следоперативния период, продължават да произвеждат токсини и токсичен ескудат, съдържащ бактерии и тъканни детритни маси, които поддържат инфекцията. [1,3] В някои от случаите, поставените тръбни дренажи бързо се ограничават от фибринови налепи и се превръщат в неефиктивен метод за елиминиране на токсичните продукти. Това налага възприемането на повторна ревизия на коремната кухина (релапаротомия).[2] До настоящият момент, показанията за програмираната релапаротомия са формулирани недостатъчно ясно. Релапаротомията, като хирургична процедура е показана при пациенти, при които съществуват клинични симптоми за нарастваща абдоминална токсикоза или развиващата се полиорганна недостатъчност. [3] Този подход противоречи на термина програмирана релапаротомия, тъй като се намесва и чисто субективният фактор за преоценка на състоянието. Стига се до парадокса за отлагане на операцията, до нейното забавяне или в повечето случаи се извършва, когато вече се е развила клиниката на полиорганните нарушения.[2] Ние проведохме анализ и преоценка на наблюдаваните в следоперативния период симптоми и синдроми с цел подготовка и осъществяване на програмираната релапатотомия. Този анализ включва следните показатели: изходно състояние, оперативна находка, следоперативно протичане обхващащо първите 72 часа след края на операцията. Критериите, които бяха отчитани при статистическата обработка бяха:
fatcat:2rrcojtejjgfdn27tov3iwdbiq