Den teknologisk myndige borger

Anders Stig Christensen, Morten Velsing Nielsen
2021 Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi  
Målet med artiklen er at bidrage til udviklingen af en kritisk og demo-kratisk tilgang til, hvad en digital myndiggørelse kan indebære i teori og praksis. I forsøgsfaget teknologiforståelse er digital myndiggørelse et af fire kompetenceområder, og fagets ambition er "danne og uddan-ne eleverne" til at være "aktive, kritiske og demokratiske borgere". I artiklen argumenterer vi for, at den nuværende beskrivelse af digital myndiggørelse i forsøgsfaget er for snævert fokuseret på design og
more » ... af digitale artefakter. Artiklens bidrag er derfor en tilgang, som fremhæver elevernes muligheder for kritisk at tage stilling og handle i forhold til teknologiens rolle i samfundet. Dette underbygges teoretisk og med eksempler. Artiklen kan inspirere til den videre udvikling af digital myndiggørelse i skolens fag samt mere avancerede diskussioner af digital myndiggørelse i udskolingen i samfundsfag og dansk.
doi:10.7146/lt.v6i10.125348 fatcat:52pzymjwtjgrzbaktvukjvxjuy