BİLSEM Tanılama Sürecinde Kullanılan Zeka Testlerinin Psikolojik Danışmanların ve BİLSEM Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Ahmet Kurnaz, Semra Gökdemir Ekici
2020 Çocuk ve Medeniyet Dergisi  
Özet Özel yetenekli çocukların eğitiminde ilk adım onların tespit edilerek uygun bir şekilde tanılanmasıdır. Üstün zekâlı/yetenekli çocukların tanılanması, onlara uygun eğitim olanaklarının sunulması açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle bir çocuktaki mevcut yetenekler ne kadar erken fark edilirse, o ölçüde sahip olduğu kapasitenin körelmesine etki edecek faktörlerden uzak kalabilir ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uygun ortam sağlanabilir. Ülkelerin gizli cevherleri olan özel
more » ... kli çocukları eğitebilmek için ilk önce onların tespit edilerek uygun bir şekilde tanılanması gerekmektedir. Ülkemizde üzerinde mutabık kalınmış bir tanılama yöntemi yoktur. Mevcut seçme -ARAŞTIRMA MAKALESİ-AHMET KURNAZ, akurnaz@erbakan.edu.tr Necmettin Erbakan Üniversitesi ORCID: https://orcid.org/ORCID: 0000-0003-1134-8689 SEMRA (GÖKDEMİR) EKİCİ
doi:10.47646/cmd.2020.177 fatcat:srjci2373ne5xobs4q7c33ck6q