ÜSKÜDARLI SAFi'NİN "Şi'R-i SAFİ' iSiMLi ESERi ÜZERİNE

Alim YILDIZ
2002 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Üsküdarlı Safi 1862-1901 yılları arasında yaşamış bir şairdir. Üç şiir kitabı bulunmaktadır. Bunlardan biri de "Şi'r-i Safi"dir. Bu eser 1899 yılında Istanbul'da basılmıştır ve içerisinde 29 gazel bulunmaktadır.
doaj:22cd7f039a5a45209b38fab8dc4c402d fatcat:sjcbfw5lwvf4zh75w7oixopn7m