MEHMET EMİN YURDAKUL'UN ŞİİRLERİNDE KADIN

Ahmet Fikret KILIÇ
2014 International Journal Of Turkish Literature Culture Education  
Özet Türk edebiyatı tarihinde Türkçü, milliyetçi, halkçı ve sosyal bir şair olarak yerini alan Mehmet Emin Yurdakul; Türkçe Şiirler'i ile Türkçe'nin bağımsızlığı ve üstünlüğü ilkesine dayanan yeni bir çığır açar ve halkın diliyle halkın hayatını anlatır. Şairin gerek yetiştiği mütevazı aile yapısında kazandığı değerler, gerekse yaşadığı sosyal çevre ve gözlemlediği hayat manzaraları, sanatının maksat ve mahiyetini, ilkelerini belirlemede etkili olur. Anadolu'da yaşanan hayatı geniş insan
more » ... ile şiirlerinin konusu yapar. Bu kadroda kimsesiz genç kızlar ve yaşlı kadınlar yoksul hayatlarıyla geniş bir yer tutar. Anahtar Sözcükler: Mehmet Emin Yurdakul, Türk edebiyatı, Anadolu hayatı, Anadolu kadını. THE WOMAN IN MEHMET EMİN YURDAKUL'S POEMS Abstract M. E. Yurdakul who has an important place as national, public and social poet in Turkish literature, opened an epoch based mainly on freedom of Turkish language with his poetry, such as examining public life by the languagee of the public. The life styles and values he observed and acknowledged in both simple life of his family environment and his social environment became major influence in shaping the principles of his art. Then he used the life in Anatolia with large number of people as subjectmatter of his portry. His poetry reccurently includes desolate young ladies and old women with their poor lives.
doi:10.7884/teke.383 fatcat:w36aph6pt5f67kyxyrjqu6vdnm