A Collective Learning Approach for Semi-Supervised Data Classification

Nur Uylaş Satı
2018 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz Semi-supervised data classification is one of significant field of study in machine learning and data mining since it deals with datasets which consists both a few labeled and many unlabeled data. The researchers have interest in this field because in real life most of the datasets have this feature. In this paper we suggest a collective method for solving semi-supervised data classification problems. Examples in R 1 presented and solved to gain a clear understanding. For comparison between
more » ... tate of art methods, well-known machine learning tool WEKA is used. Experiments are made on real-world datasets provided in UCI dataset repository. Results are shown in tables in terms of testing accuracies by use of ten fold cross validation. Yarı-gözetimli veri sınıflandırma, makine öğrenme ve veri madenciliğinde önemli bir çalışma alanıdır çünkü az sayıda etiketli ve çok sayıda etiketsiz veri içeren veri kümeleri ile ilgilenmektedir. Gerçek hayat veri kümelerinin çoğu bu özelliği taşıdığından birçok araştırmacı bu alana ilgi duymaktadır. Bu makalede yarı-gözetimli veri sınıflandırma problemlerinin çözümü için kolektif bir yöntem önerilmiştir. Konuyu daha iyi anlamak için R 1 de tanımlı veri kümeleri oluşturup önerilen algoritmalar bu veri kümelerine uygulanmıştır. Gelişkin tekniklerle karşılaştırma yapmak için en iyi bilinen WEKA makine öğrenme programı kullanılmıştır. Çalışmalar UCI veri kümesi deposunda bulunan gerçek hayat veri kümeleri üzerinde uygulanmıştır. 10 katlı çapraz geçerlilik ölçütü kullanılarak elde edilen değerlendirme sonuçları tablolarda sunulmuştur.
doi:10.5505/pajes.2017.44341 fatcat:e6k5anvgffc67fdsnodyv7t334