Żołnierz Nieznany-Żołnierz (Nie)(Rozpo)Znany [chapter]

Monika Bednarczuk, Ewa Pogonowska
2009 Zenodo  
In: Znani, nieznani, nierozpoznani: o kilku figurach zbiorowej wyobraźni, Łośgraf: Warszawa 2009, pp. 51-149.
doi:10.5281/zenodo.2530289 fatcat:xok3jl7tz5g4vkuphr6pe53yri