Case report on the coincidence of retroperitoneal dedifferentiated giant liposarcoma and renal papillary cell carcinoma

Barış ÖZCAN, Metin ÇEVENER, Akın YILDIZ, Mustafa ÖZDOĞAN, Okan ERDOĞAN
2017 Marmara Medical Journal  
ÖZ Retroperitoneal sarkomların en sık görülen histolojik tipi liposarkomdur. Renal papiller kanserler renal hücreli kanserlerin %10'unu oluştururlar ve nefrektomi ile tedavi edilirler. Biz burada, retroperitoneal dev liposarkom ve renal papiller kanserin birlikte görüldüğü nadir bir olguyu sunduk. Altmış bir yaşında erkek hastada karında şişlik ve ağrı şikayeti nedeni ile yapılan tetkiklerinde retroperitoneal alanı ve karın içini dolduran yaklaşık 50x30cm boyutlarında liposarkomla uyumlu kitle
more » ... komla uyumlu kitle ve ayrıca sol böbrek üst polde 6x8 cm'lik ayrı bir lezyon tespit edildi. Operasyonda biri yaklaşık 40x35cm, diğeri 30x20cm olmak üzere iki parça halinde dev kitle eksize edildi. Sol böbrekten kaynaklanan kitleden intraoperatif biopsi alınarak frozen inceleme yapıldı. Malign olması nedeni ile sol nefrektomi yapıldı. Dev kitlenin histopatolojik incelemesinde dediferansiye liposarkom olduğu ve sol nefrektomi materyalinde de renal papiller hücreli kanser olduğu raporlandı. Retroperitoneal dev liposarkom vakalarında eşzamanlı ikinci primer tümörlerin görülebileceği, bunların ameliyat öncesi tetkiklerle tespitinin yapılıp tedavi edilmesi gerekliliği akılda tutulmalıdır. Retroperitoneal dev dediferansiye liposarkom ve renal papiller hücreli karsinomun birlikte görüldüğü olgu sunumu
doi:10.5472/marumj.299404 fatcat:aceucomo7jdt5nve56exfpps2u